Hotline kinh doanh: 0968.91.77.91

Categories

Phuộc ROCKSHOX - SRAM

Phuộc dầu RockShox 318 Ti 20, có Travel, Lockout

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu xe đạp Rockshox 318 ti..

1.200.000 VNĐ

Phuộc dầu RockShox Dart 1 thắng V, có Preload

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu xe đạp Rockshox Dart 1..

850.000 VNĐ

Phuộc dầu RockShox Dart 2 có Lockout, có Preload

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu xe đạp Rockshox Dart 2..

1.200.000 VNĐ

Phuộc dầu RockShox Dart 2 thắng V, Lockout, có Preload

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu xe đạp Rockshox Dart 2..

1.400.000 VNĐ

Phuộc dầu RockShox Dart 3 size 26" có chức năng Preload

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu xe đạp Rockshox Dart 3..

1.200.000 VNĐ

Phuộc dầu RockShox Dart 3 thắng V, Lockout Remote, có Preload

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu xe đạp Rockshox Dart 3..

1.600.000 VNĐ

Phuộc dầu RockShox Ti 20 - Size 26

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu Rockshox ti 20 - Size ..

900.000 VNĐ

Phuộc dầu RockShox Tora 289, có Preload size 26

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu Rockshox Tora 289 c&oa..

1.600.000 VNĐ

Phuộc dầu RockShox Tora 318 có Lockout, có Travel

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu Rockshox Tora 318 c&oa..

1.800.000 VNĐ

Phuộc dầu Rockshox Tora SL, Lockout Remote, có Preload

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu xe đạp Rockshox Tora S..

1.800.000 VNĐ

Phuộc dầu RockShox Tora TK Lockout Remote, có Preload

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu Rockshox Tora TK Locko..

1.800.000 VNĐ

Phuộc hơi Rockshox Tora SL không remote

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc hơi Rockshox Tora SL kh&oc..

1.600.000 VNĐ