Hotline kinh doanh: 0968.91.77.91

Categories

Phuộc Xe đạp

Phuộc dầu Bomber 33 có remote

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu xe đạp Bomber 33 c&oac..

1.800.000 VNĐ

Phuộc dầu Bomber 33 không remote có lockout

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu xe đạp Bomber 33 kh&oc..

1.800.000 VNĐ

Phuộc dầu Bomber M2 Supercomp

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu xe đạp Bomber M2 Super..

1.600.000 VNĐ

Phuộc dầu Manitou Nixon size 26

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu xe đạp Manitou Nixon S..

2.200.000 VNĐ

Phuộc dầu Manitou Sherman size 26

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu xe đạp Manitou Sherman..

2.100.000 VNĐ

Phuộc dầu RockShox 318 Ti 20, có Travel, Lockout

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu xe đạp Rockshox 318 ti..

1.200.000 VNĐ

Phuộc dầu RockShox Dart 1 thắng V, có Preload

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu xe đạp Rockshox Dart 1..

850.000 VNĐ

Phuộc dầu RockShox Dart 2 có Lockout, có Preload

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu xe đạp Rockshox Dart 2..

1.200.000 VNĐ

Phuộc dầu RockShox Dart 2 thắng V, Lockout, có Preload

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu xe đạp Rockshox Dart 2..

1.400.000 VNĐ

Phuộc dầu RockShox Dart 3 thắng V, Lockout Remote, có Preload

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu xe đạp Rockshox Dart 3..

1.600.000 VNĐ

Phuộc dầu RockShox Ti 20 - Size 26

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu Rockshox ti 20 - Size ..

900.000 VNĐ

Phuộc dầu RockShox Tora 289, có Preload size 26

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Phuộc dầu Rockshox Tora 289 c&oa..

1.600.000 VNĐ