Hotline kinh doanh: 0968.91.77.91

Categories

Bộ truyền động

Bộ líp 10S Racework 11 - 50T - Líp thả - Gold

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Bộ líp thả 10S Racewor..

890.000 VNĐ

Bộ líp 10S xe đạp MTB Sunshine 11 - 42T - Líp thả 10 tầng

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Bộ líp 10S xe đạp MTB S..

380.000 VNĐ

Bộ líp 10S xe đạp MTB Sunshine 11 - 46T - Líp thả 10 tầng

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Bộ líp 10S xe đạp MTB S..

600.000 VNĐ

Bộ líp 10S xe đạp MTB Sunshine 11 - 50T - Líp thả 10 tầng

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Bộ líp 10S xe đạp MTB S..

900.000 VNĐ

Bộ líp 11S Racework 11 - 50T - Líp thả - Gold

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng  *** Bộ líp thả 11S Race..

1.200.000 VNĐ

Bộ mini group xe đạp MTB A11 L-TWoo 1x11 Speed Carbon - Chính hãng L-TWoo

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Bộ mini group xe đạp MTB A11 L..

1.800.000 VNĐ

Bộ mini group xe đạp MTB A7 L-TWoo 1x10 Speed - Chính hãng L-TWoo

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Bộ mini group xe đạp MTB A7 L-..

700.000 VNĐ

Bộ mini group xe đạp MTB A7 L-TWoo 2x10 Tốc độ - Chính hãng L-TWoo

ZBike - Chuyên lắp ráp xe đạp và cung cấp phụ tùng xe đạp chính hãng ***** Bộ mini group xe đạp MTB A7 L-..

1.400.000 VNĐ